#F29400
2
0
56

Història

Història

HISTÒRIA

Borriol, des de la prehistòria al segle XXI

Borriol té una llarga història de molts segles. La població compta amb vestigis prehistòrics d'alt valor artístic i històric, com les pintures rupestres de la Cova de l'Albaroc i que, amb una antiguitat superior als 10.000 anys, han sigut declarades Bé d'Interès Cultural. Borriol també atresora vestigis de l'Edat de Bronze, cas dels poblats del Molinàs, l'Abeller i Tossal del Castellet, i dels pobladors ibèrics, com el Tossal de les Forques. El topònim Borriol és d'origen desconegut encara que sí se sap que és anterior a l'etapa de dominació romana, de la què hi ha abundants mostres en la localitat, com fragments de la Via Augusta o restes de construccions en el Tossal de l'Assut i el Palmar. La consolidació definitiva de Borriol com a població es va produir l'any 1233 amb la conquista del Rei Jaume I, qui va arrabassar el domini als pobladors musulmans, de la presència del qual encara queden les restes del castell sobre l'escarpada muntanya, a 330 metres d'altura, encara que va permetre la convivència entre cristians i mudèjars, independentment de la seua creença religiosa. Jaume I, l'any 1254, concedia la carta de poblament a Borriol i li la va donar a Ximén Pérez d'Arenós. El bisbe de Tortosa i a les famílies Torrelles i Arenós, en els segles XIII i XIV, els Boïl i Tous en el segle XIV i XV, els Casalduch en el XVI i els Boïl d'Arenós en el XVII van ser els encarregats de governar la població, que va anar creixent en nombre d'habitants al llarg dels anys. En la història de Borriol cal destacar l'auge que el municipi va viure en el segle XVIII, tant pel que fa a la seua principal activitat econòmica, l'agricultura, com en el camp demogràfic, el que el va obligar a expandir-se més enllà dels límits definits per les muralles. Borriol ha entrat en el segle XXI vivint un nou període d'auge demogràfic i urbanístic, gràcies al positiu i constant desenvolupament de les seues plantacions de cítrics, així com a la indústria del taullel i a la del moble, sense oblidar el protagonisme del sector de la construcció en l'economia de la localitat.

Treballs en la Moreria

ANTECEDENTS

La Moreria està situada a la falda del Castell de Borriol, entre el Barranc de les Alforges i el Barranc d’Atzavara. Actualment ocupa una superfície d’al voltant 6.000 m2 però probablement en el passat la seua superfície fóra major. El Castell de Borriol és de l’època musulmana, però la Moreria no s’ocupà fins al segle XIV. No tenim constància que haguera sigut habitada anteriorment però de moment no podem descartar eixa possibilitat, això ens ho diran els resultats de futures excavacions. En època medieval la vila de Borriol estava emmurallada i tenia dos portes d’accés anomenades de València i de Barcelona, esta última es localitzaria a la Plaça del Pou, però avui en dia no es troba conservada. L’any 1250 s’atorgà la Carta Pobla a Borriol. Al casc antic probablement viuria la població cristiana, mentres que seria a la Moreria on es deixaria viure a la població musulmana a causa del pacte de rendició, fins a la seua expulsió en 1609.

ALUMNES DEL TALLER D’OCUPACIÓ DE BORRIOL 2011/2012

El present projecte ve motivat per l’interés de l’Ajuntament d’este municipi de posar en valor les restes d’este emblemàtic jaciment arqueològic, tasca que s’inicià l’any 2007 amb el desbrossat de la zona i que continuà l’any 2008 amb la redacció d’un Pla Director, l’any 2010 amb la campanya d’excavació i l’any 2011 amb la campanya de desbrossat i neteja. Com a punt de partida d’este projecte plantegem la necessitat de documentar i conéixer el jaciment, mitjançant una investigació arqueològica acurada i seriosa, amb la finalitat de posar en valor este important conjunt arqueològic. Els treballs s’efectuaran en tres vessants clarament diferenciades; per una banda les excavacions arqueològiques que tindran com a principals objectius assolir un major coneixement de l’urbanisme i de la seqüència d’ocupació del jaciment, per altra banda els treballs de restauració de les estructures excavades per tal d’afavorir la seua conservació que s’efectuaran de manera simultània a la campanya d’excavació i per últim les actuacions destinades a posar en valor el jaciment com són la difusió (visites guiades, pàgina web, exposicions, etc), l’habilitació d’espais de circulació pel jaciment, la col•locació de plafons explicatius, etc.